Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

MẶC BẮC


MẶC BẮC
Giáo hạt , Giáo phận Vĩnh Long
Khóm 1, Thị trấn Cầu Quan, Tiều Cần, Trà Vinh
ĐT: 074.82453
e-mail:
Website:Nhà thờ MẶC BẮC
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chưa có thông tin giờ lễ. Nếu bạn có thông tin xin nhập vào CSDL hoặc post vào mục Giao Lưu hoặc gửi về Webmaster để bổ sung dữ liệu.
Các thông tin khác

Bản đồ

Chưa có thông tin tọa độ địa lý. Mời bạn bổ sung (Xem hướng dẫn xác định tọa độ địa lý).