Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Nhà thờ Lớn Hà Nội


Chính Tòa Hà Nội (Nhà thờ Lớn Hà Nội)
Giáo hạt , Giáo phận Hà Nội
40 – Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT:
e-mail:
Website:http://tgphanoi.org/Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội (Nhà thờ Lớn Hà Nội)
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 5:00
7:00
9:00
11:00
16:00
18:00
Ngày thường 5:30
18:30
Thứ bảy18:00
Các thông tin khác

Bản đồ

Các nhà thờ lân cận:
Hàm Long (1.6km)
Hàng Bột (2.2km)
Cửa Bắc (2.4km)
Thái Hà - Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (3.9km)
Trung Chí (4.5km)
Thịnh Liệt (5.3km)
Phùng Khoang (10.6km)
Đồng Trì (11.0km)