Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Phú Sơn


Phú Sơn
Giáo hạt , Giáo phận Xuân Lộc
, , Đồng Nai
ĐT:
e-mail:
Website:Nhà thờ Phú Sơn
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chưa có thông tin giờ lễ. Nếu bạn có thông tin xin nhập vào CSDL hoặc post vào mục Giao Lưu hoặc gửi về Webmaster để bổ sung dữ liệu.
Các thông tin khác

Bản đồ

Các nhà thờ lân cận:
Văn Côi (1.6km)
Bùi Chu (1.6km)
Tân Thành Bắc Sơn (1.9km)
Bắc Hoà (2.5km)
Tân Bắc (2.7km)
Thanh Hóa (2.7km)
Tân Bình (2.9km)
Trà Cổ (3.3km)