Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Tuy Hòa


Tuy Hòa
Giáo hạt , Giáo phận
P. 2, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: (057) 3824197 ; 3829348
e-mail:giaoxutuyhoa@phuyencatholic.net
Website:http://phuyencatholic.netNhà thờ Tuy Hòa
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 5:00
7:30Dành cho thiếu nhi
16:30Mùa Xuân Hạ
17:00Mùa Thu Đông
Ngày thường17:00Mùa Xuân Hạ
17:30Mùa Thu Đông
Thứ bảy16:30Lễ CN, Mùa Xuân Hạ
17:00Lễ CN, Mùa Thu Đông
Các thông tin khác

Bản đồ

Chưa có thông tin tọa độ địa lý. Mời bạn bổ sung (Xem hướng dẫn xác định tọa độ địa lý).