Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Tân Bình (Cổ Ra)


Tân Bình (Cổ Ra)
Giáo hạt , Giáo phận Bùi Chu
Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định
ĐT:
e-mail:
Website:


Chưa có hình.
Upload
NgàyGiờ lễGhi chú
Chưa có thông tin giờ lễ. Nếu bạn có thông tin xin nhập vào CSDL hoặc post vào mục Giao Lưu hoặc gửi về Webmaster để bổ sung dữ liệu.
Các thông tin khác

Bản đồ

Chưa có thông tin tọa độ địa lý. Mời bạn bổ sung (Xem hướng dẫn xác định tọa độ địa lý).