Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

MÔNG TRIỆU


Mông Triệu (Bình Thạnh)
Giáo hạt Thị Nghè, Giáo phận Tp HCM
78 NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, BÌNH THẠNH, TP HCM
ĐT:
e-mail:
Website:Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh)
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 6:00
7:30
15:30
17:30
Ngày thường18:00
Các thông tin khác

Bản đồ

Các nhà thờ lân cận:
NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH (Giáo họ) (0.4km)
Chính Lộ (0.5km)
Thị Nghè (0.6km)
Thánh Nguyễn Duy Khang (0.9km)
Gia Định (1.1km)
Hàng Xanh (1.1km)
Đakao Phanxicô (1.4km)
HIỂN LINH (1.4km)