Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Ngọc Hà


Ngọc Hà
Giáo hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa
ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU
ĐT:
e-mail:
Website:Nhà thờ Ngọc Hà
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 4:30
6:00
16:30
Thứ bảy16:30Lễ CN
Các thông tin khác

Bản đồ

Các nhà thờ lân cận:
Song Vĩnh (4.1km)
Phước Lộc (7.7km)
Hải Sơn (10.3km)
Lam Sơn (11.5km)
Láng Cát (15.8km)
Chu Hải (19.0km)
Kim Hải (20.3km)
Chính Tòa Bà Rịa (Nhà thờ Phước Lễ) (25.2km)