Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

Đức Mỹ


Đức Mỹ
Giáo hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa
ấp Ðức Mỹ, xã Suối Nghệ, CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
ĐT: -
e-mail:
Website:Nhà thờ Đức Mỹ
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 5:00
7:00
Ngày thường18:00
Thứ bảy 5:00
18:00Lễ CN
Các thông tin khác

Bản đồ

Chưa có thông tin tọa độ địa lý. Mời bạn bổ sung (Xem hướng dẫn xác định tọa độ địa lý).