Random picture
Danh mục Nhà thờ: Gõ tên nhà thờ hoặc quận/huyện, tỉnh/thành vào ô trống trên đầu các cột tương ứng để tìm kiếm. Bấm vào tên nhà thờ để xem giờ lễ và bản đồ. Nếu nhà thờ bạn tìm không được liệt kê (chưa có trong cơ sở dữ liệu) bạn có thể thêm vào bằng cách bấm nút [Add] phía dưới khung hoặc điều chỉnh dữ liệu bằng nút [Change]. Ngoài ra có thể cung cấp thông tin qua email webmaster hay post thông tin trong mục Giao lưu.

Tên Đia chỉ Quận/Huyện TP/Tỉnh Giáo phận Giáo Hạt
X Sorted By: ChurchID ascending
X Current Query: (`PMEtable0`.`Info` LIKE '*Fatima*')
Đức Bà Fatima 212B/1A NGUYỄN TRÃI, P.NCT Quận 1 TP HCM Tp HCM  
Fatima Bình Triệu 348/5 P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Thủ Đức TP HCM Tp HCM  
Trung tâm hành hương Fatima   Vĩnh Long (th xã) Vĩnh Long Vĩnh Long  
Fatima Long Xuyên (Cần Đăng) Ấp Cần Thuận, Xã Cần Đăng Châu Thành An Giang Long Xuyên  

Page: 1 of 1  Records: 4