Random picture
Danh mục Nhà thờ: Gõ tên nhà thờ hoặc quận/huyện, tỉnh/thành vào ô trống trên đầu các cột tương ứng để tìm kiếm. Bấm vào tên nhà thờ để xem giờ lễ và bản đồ. Nếu nhà thờ bạn tìm không được liệt kê (chưa có trong cơ sở dữ liệu) bạn có thể thêm vào bằng cách bấm nút [Add] phía dưới khung hoặc điều chỉnh dữ liệu bằng nút [Change]. Ngoài ra có thể cung cấp thông tin qua email webmaster hay post thông tin trong mục Giao lưu.

Tên Đia chỉ Quận/Huyện TP/Tỉnh Giáo phận Giáo Hạt
X Sorted By: Giáo phận ascending, ChurchID ascending
X Current Query: (`PMEtable0`.`Info` LIKE '*ky**ong*')
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Tu viện Sài Gòn 38 KỲ ĐỒNG, P.9 Quận 3 TP HCM Tp HCM  
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng) 38 KỲ ĐỒNG, P.9 Quận 3 TP HCM Tp HCM  

Page: 1 of 1  Records: 2